DRUGI DAN RADA MREŽE SEKRETARA U SKUPŠTINI GRADA NIŠA

Teme drugog dana sastanka Mreže sekretara skupština gradova, opština i gradskih opština, održanog u sali Skupštine Grada Niša, bile su Javnost rada lokalnih skupština i Rodna ravnopravnost i lokalne skupštine.