ДРУГИ ДАН РАДА МРЕЖЕ СЕКРЕТАРА У СКУПШТИНИ ГРАДА НИША

Published On: 28/04/2023

Теме другог дана састанка Мреже секретара скупштина градова, општина и градских општина, одржаног у сали Скупштине Града Ниша, биле су Јавност рада локалних скупштина и Родна равноправност и локалне скупштине.
Председник Скупштине Града Ниша др Бобан Џунић истакао је да су транспарентност и јавност у раду нашег локалног парламента, као основни принципи у раду, на високом нивоу.

На сајту Скупштине Града Ниша благовремено се објављују све информације и материјали у вези са активностима и седницама Скупштине Града, што је оцењено као пример добре праксе.

Такође, имплементиран је и пројекат Е-парламента који ће још више унапредити ефикасност, јавност и транспарентност у раду.