Председник Скупштине Града Ниша др Бобан Џунић

Рођен је 23. фебруара 1968. године у Нишу. Завршио је Правни факултет и положио правосудни испит и специјализацију из области кривичног права (одбрана окривљених за извршење кривичних дела). Звање доктора правних наука из Кривичноправне уже научне области стекао је 2021. године.

Радну каријеру је отпочео у предузећу „Мултикомерц“ ДОО, које је основао, а од 1998. године ради као адвокат. Поседује Сертификат о посебним знањима из области права детета и преступништва младих, као и Сертификат о посебним знањима из области права детета и кривично-правној заштити малолетних лица.

Функцију председника Градске општине Палилула обављао је од 2012. до 2016. године, а функцију директора Електродистрибуције Ниш од 2016. до 2017. године. Био је одборник Скупштине Града Ниша у мандату од 2016. до 2020. године, а 2020. године изабран је за председника Скупштине Града Ниша.

Један је од оснивача Српске напредне странке у Нишу 2008. године.