ДРУГИ ДАН РАДА МРЕЖЕ СЕКРЕТАРА У СКУПШТИНИ ГРАДА НИША

Теме другог дана састанка Мреже секретара скупштина градова, општина и градских општина, одржаног у сали Скупштине Града Ниша, биле су Јавност рада локалних скупштина и Родна равноправност и локалне скупштине.