Zamenik predsednika Skupštine grada Niša Prof. dr Igor Novaković

Rođen je 1970. godine u Nišu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju „Bora Stanković“ i Elektronski fakultet. Drugi put doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Profesor na nekoliko visokoškolskih ustanova u zemlji: docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, od 2002. vanredni profesor na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, od 2005. vanredni profesor na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, od 2011. profesor Visoke poslovne škole u Blacu, od 2002. profesor na Beogradskoj poslovnoj akademiji i Akademiji „Južna Srbija“.

Stručno se usavršavao u inostranstvu: CIBA, Bazel, Švajcarska, upravljački informacioni sistemi, 4 meseca, 1997. Yucan, Frankfurt, Nemačka, stručno usavršavanje, upravljački informacioni sistemi, 3 meseca, 1998. BBAval, Bezema, Stoll, stručno usavršavanje, upravljački informacioni sistemi, 6 meseci, 1999. Međunarodno certifikovan za obavljanje poslova iz nekoliko stručnih oblasti (Finansijsko-ekonomski menadžment, Upravljanje ljudskim resursima, Računovodstvo) od strane GTZ, 2005-2007. godine. Poseduje predavačku licencu za TOPSIM, najčuveniju aplikaciju iz simulacije jednog proizvodnog preduzeća. Od 2002. do 2016. godine obučavao studente i menadžmente multinacionalnih kompanija u Nemačkoj i Srbiji, kao i buduće licencatore na DHBW Univerzitetu u Štutgartu, čiji su osnivači Daimler, Porshe, RuckBau, Bosh, Siemens. Ima izbore u dva naučna polja, tehničko-tehnološkom i društveno-humanističkom.

Naučne oblasti kojima se bavi trenutno su: inovativnost, privredni rast, konvergencija, teorija razvoja, konkurentnost.

Radio u privredi od 1995. do 2002. godine u DP „Niteks“, nakon čega se posvetio univerzitetskoj karijeri; 2002-2008. pomoćnik direktora Visoke poslovne škole u Blacu, šef odseka Menadžment i internacionalna biznis administracija, 2002-2012. obavljao dužnost predsednika GO Palilula, nakon toga dužnost predsednika Skupštine GO Palilula, 2012. bio je odbornik Skupštine grada i pomoćnik gradonačelnika. Obavljao i sledeće funkcije: novembra 2012. izabran za generalnog direktora PD “Jugoistok“- Niš, zavisnog privrednog društva EPS-Srbija; šef odborničke grupe u Skupštini Grada Niša; član Saveta Medicinskog fakulteta u Nišu; predsednik UO RK „Železničar“ u Nišu, sa kojim uzima titulu pobednika Kupa Srbije, nakon 15 godina; predsednik NO JKP „Naissus“.

Autor je tri monografije, 6 udžbenika, 2 pomoćna didaktička sredstva. Poseduje i reference međunarodnog i nacionalnog nivoa u obliku publikacija u domaćim i stranim časopisima. Govori engleski jezik.

Oženjen, otac jednog deteta.