Заменик председника Скупштине града Ниша Проф. др Игор Новаковић

Рођен је 1970. године у Нишу, где је завршио основну школу, гимназију „Бора Станковић“ и Електронски факултет. Други пут докторирао на Економском факултету у Нишу.

Професор на неколико високошколских установа у земљи: доцент на Учитељском факултету Универзитета у Косовској Митровици, од 2002. ванредни професор на Факултету за менаџмент у Новом Саду, од 2005. ванредни професор на Учитељском факултету Универзитета у Косовској Митровици, од 2011. професор Високе пословне школе у Блацу, од 2002. професор на Београдској пословној академији и Академији „Јужна Србија“.

Стручно се усавршавао у иностранству: CIBA, Базел, Швајцарска, управљачки информациони системи, 4 месеца, 1997. Yucan, Франкфурт, Немачка, стручно усавршавање, управљачки информациони системи, 3 месеца, 1998. BBAval, Bezema, Stoll, стручно усавршавање, управљачки информациони системи, 6 месеци, 1999. Међународно цертификован за обављање послова из неколико стручних области (Финансијско-економски менаџмент, Управљање људским ресурсима, Рачуноводство) од стране GTZ, 2005-2007. године. Поседује предавачку лиценцу за TOPSIM, најчувенију апликацију из симулације једног производног предузећа. Од 2002. до 2016. године обучавао студенте и менаџменте мултинационалних компанија у Немачкој и Србији, као и будуће лиценцаторе на DHBW Универзитету у Штутгарту, чији су оснивачи Daimler, Porshe, RuckBau, Bosh, Siemens. Има изборе у два научна поља, техничко-технолошком и друштвено-хуманистичком.

Научне области којима се бави тренутно су: иновативност, привредни раст, конвергенција, теорија развоја, конкурентност.

Радио у привреди од 1995. до 2002. године у ДП „Нитекс“, након чега се посветио универзитетској каријери; 2002-2008. помоћник директора Високе пословне школе у Блацу, шеф одсека Менаџмент и интернационална бизнис администрација, 2002-2012. обављао дужност председника ГО Палилула, након тога дужност председника Скупштине ГО Палилула, 2012. био је одборник Скупштине града и помоћник градоначелника. Обављао и следеће функције: новембра 2012. изабран за генералног директора ПД “Југоисток“- Ниш, зависног привредног друштва ЕПС-Србија; шеф одборничке групе у Скупштини Града Ниша; члан Савета Медицинског факултета у Нишу; председник УО РК „Железничар“ у Нишу, са којим узима титулу победника Купа Србије, након 15 година; председник НО ЈКП „Наиссус“.

Аутор је три монографије, 6 уџбеника, 2 помоћна дидактичка средства. Поседује и референце међународног и националног нивоа у облику публикација у домаћим и страним часописима. Говори енглески језик.

Ожењен, отац једног детета.