POZIV ZA 39. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 16/05/2024

Poziv za 39. sednicu Skupštine Grada Niša

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, broj 53/2023 – prečišćen tekst),  

SAZIVAM

39. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 21.5.2024. GODINE (utorak)

SA POČETKOM U 9,00 SATI

Za 39. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći: 

D N E V N I  R E D

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 38. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
  1. PREDLOG ODLUKE O PROMENI NAZIVA ULICE NA TERITORIJI GRADA NIŠA
  1. PREDLOG REŠENJA O OTUĐENJU 2 (DVE) PORODIČNE STAMBENE ZGRADE IZ JAVNE SVOJINE GRADA NIŠA, STANOVNICIMA SELA MRAMOR POGOĐENIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM – KLIZIŠTEM, NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE, U CILJU OTKLANJANJA POSLEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE – KLIZIŠTA
  1. PREDLOG REŠENJA PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA APOTEKARSKOJ USTANOVI NIŠ, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
  1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT DEČIJEG KULTURNO REKREATIVNOG CENTRA NIŠ
  1. PREDLOG REŠENJA USVAJANJU NACRTA IZMENA NACRTA UGOVORA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IZMEĐU GRADA NIŠA I SPORTSKOG UDRUŽENJA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE
  1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DOPUNU PROGRAMA RADA NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2024. GODINU

      8.ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                                     Predsednik  doc. dr Boban Džun