ПОЗИВ ЗА 39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 16/05/2024

Позив за 39. седницу Скупштине Града Ниша

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 53/2023 – пречишћен текст),  

САЗИВАМ

39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 21.5.2024. ГОДИНЕ (уторак)

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ

За 39. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 38. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 2 (ДВЕ) ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НИША, СТАНОВНИЦИМА СЕЛА МРАМОР ПОГОЂЕНИМ ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ – КЛИЗИШТЕМ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, У ЦИЉУ ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – КЛИЗИШТА
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА АПОТЕКАРСКОЈ УСТАНОВИ НИШ, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НИШ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА УСВАЈАЊУ НАЦРТА ИЗМЕНА НАЦРТА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ПРОГРАМА РАДА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2024. ГОДИНУ

      8.ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                                     Председник  доц. др Бобан Џунић