POZIV ZA 38. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 19/04/2024

POZIV ZA 38. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, broj 53/2023 – prečišćen tekst), 

SAZIVAM

38. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 25.4.2024. GODINE (četvrtak)

SA POČETKOM U 9,00 SATI  

Za 38. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći: 

D N E V N I  R E D

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA HRISTINI ĐOKIĆ
 1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA ANUŠKI MILIĆEVIĆ MARENOVIĆ
 1. PREDLOG:

1)    ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2024. GODINU

2)    IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRAVOBRANILAŠTVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA NIŠA, SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA NIŠA I KABINETA GRADONAČELNIKA ZA 2024. GODINU

 1. PREDLOG PRVIH IZMENA PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINE
 1. PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE MEŠOVITE NAMENE, NA PODRUČJU IZMEĐU ULICA VOJVODE PUTNIKA, ZMAJA OD NOĆAJA I STEVANA SREMCA
 1. PREDLOG TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ – DRUGA FAZA
 1. PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE MEŠOVITE NAMENE NA PODRUČJU SEVERNO OD BULEVARA SV. PANTELEJMONA
 1. PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE MEŠOVITE NAMENE U ZONI REKE NIŠAVE I STAROG „VULKANA“, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA
 1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PETIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025
 1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI ŠESTIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA
 1. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA NIŠA I OPŠTINA SVRLJIG, MEROŠINA I GADŽIN HAN
 1. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE
 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJA POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 1. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA SPROVOĐENJE MERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE I SUZBIJANJA AMBROZIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 1. PREDLOG ODLUKE O PODIZANJU SPOMENIKA MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU
 1. PREDLOG ODLUKE O PODIZANJU SPOMEN BISTE SVETISLAVU MILOSAVLJEVIĆU TISI
 1. PREDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE DEČIJI OBRAZOVNO REKREATIVNI CENTAR
 1. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA  I ZASEOKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „PARKING-SERVIS“- NIŠ ZA 2024. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGAMA POSLOVANJA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA  ZA 2024. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA NIŠ ZA 2024. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2024. GODINU APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2023. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENJU PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“ ZA PERIOD: 01.01.-31.12.2023. GODINE
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NARODNOG MUZEJA NIŠ ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA 2023. GODINU NARODNE BIBLIOTEKE „STEVAN SREMAC“ NIŠ
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA 2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2023. GODINU USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA NIŠ
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ ZA 2023. GODINU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA O PRIHODIMA I RASHODIMA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ ZA 2023
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PLANA RADA JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE „PČELICA“ NIŠ ZA RADNU 2022/2023. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA  O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2023. GODINU, CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ
 1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2023. GODINU I ZAVRŠNI RAČUN SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023. GODINE

40. PREDLOG PRAVILA O ORGANIZACIJI I RADU STALNE MANIFESTACIJE INTERNACIONALNE HORSKE SVEČANOSTI

41. PREDLOG PRAVILA O ORGANIZACIJI I RADU STALNE MANIFESTACIJE INTERNACIONALNI NIŠVILLE DŽEZ FESTIVAL

42. PREDLOG REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA MANIFESTACIJE FESTIVAL GLUMAČKIH OSTVARENJA IGRANOG FILMA “FILMSKI SUSRETI NIŠ“

43. PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA OBRAZOVANJU SAVETA MANIFESTACIJE EVERGRIN FESTIVAL

 1. IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA ZA 2023GODINU
 1. IZVEŠTAJ O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA NIŠA ZA 2023. GODINU

46. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                Predsednik  doc. dr Boban Džun