ПОЗИВ ЗА 38. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 19/04/2024

ПОЗИВ ЗА 38. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 53/2023 – пречишћен текст), 

САЗИВАМ

38. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 25.4.2024. ГОДИНЕ (четвртак)

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ  

За 38. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 37СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША ХРИСТИНИ ЂОКИЋ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА АНУШКИ МИЛИЋЕВИЋ МАРЕНОВИЋ
 1. ПРЕДЛОГ:

1)    ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

2)    ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА НИША, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА НИША И КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 2024. ГОДИНУ

 1. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2024. ГОДИНE
 1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ, НА ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ЗМАЈА ОД НОЋАЈА И СТЕВАНА СРЕМЦА
 1. ПРЕДЛОГ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ДРУГА ФАЗА
 1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА
 1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ У ЗОНИ РЕКЕ НИШАВЕ И СТАРОГ „ВУЛКАНА“, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЕТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 2010-2025
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ШЕСТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША И ОПШТИНА СВРЉИГ, МЕРОШИНА И ГАЏИН ХАН
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА МИХАЈЛУ ИДВОРСКОМ ПУПИНУ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОДИЗАЊУ СПОМЕН БИСТЕ СВЕТИСЛАВУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ ТИСИ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ОБРАЗОВНО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА  И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“- НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША  ЗА 2024. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2024. ГОДИНУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКAРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ ЗА ПЕРИОД: 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2023. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2023. ГОДИНУ УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ ЗА 2023
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2023. ГОДИНУ, ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ И ЗАВРШНИ РАЧУН СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

40. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ХОРСКЕ СВЕЧАНОСТИ

41. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ NIŠVILLE ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

42. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ФЕСТИВАЛ ГЛУМАЧКИХ ОСТВАРЕЊА ИГРАНОГ ФИЛМА “ФИЛМСКИ СУСРЕТИ НИШ“

43. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕВЕРГРИН ФЕСТИВАЛ

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2023ГОДИНУ
 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

46. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                Председник  доц. др Бобан Џунић