Образовање по мери студената и захтева тржишта рада

Published On: 09/11/2021

Поводом Дана Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу, Универзитета УНИОН „Никола Тесла“ Београд и почетка нове школске 2021/2022 године, одржана је пригодна свечаност у просторијама ове приватне високо образовне установе у Нишу.
Учеснике скупа, професоре и представнике студената Факултета поздравио је и председник Скупштине Града Ниша, др Бобан Џунић.

Он је истакао значај образовања младих и њихово запошљавање, повезаност са привредом, посебно са малим и средњим предузећима. Град Ниш је отворен за сарадњу и партнерство у реализацији бројних развојних пројеката, нагласио је председник Нишког парламента.
„У седамнаестој години свог раста, развоја и искуства, у години у којој ћете и ви бити савременици ове институције у њеној историји, бележимо да је она била трансформисана у Високу школу струковних студија, а затим и у Факултет“, истакао је председник Факултета, емеритус проф.др Андон Костадинивић. Снага наше установе и њен квалитет огледају се кроз два аспекта: унутрашњи потенцијал, (особље, научници, пројекти и студенти) а други је онај спољашњи, који се огледа у повезаности факултета са окружењем и глобалном академском заједницом. Успешно остварујемо сарадњу са Високом школом за безбедност и економију у Пловдиву – Република Бугарска.
Делатност Факултета је научно-наставни и научно-истраживачки рад.

Сматрамо да је то наша компаративна предност коју остварујемо кроз наше студијске програме, каже продекан за наставу проф.др Владан Вучић. Наши студенти, на основним, четворогодишњим студијама, образују се за стицање звања: дипломирани правник, дипломирани менаџер из области безбедности и дипломирани манаџер из области саобраћаја. Мастер студије се одвијају на сва три наша студијска програма и пружају могућност наставка школовања на докторским студијама свуда у земљи.
По речима професора др Томислава Радовића, основна визија Факултета је да буде успешна високошколска установа која ради управо у интересу студената и тржишта рада. Наш програм, представили смо и разговарамо о сарадњи са представницима јединица локалних самоуправа, установа и јавних предузећа у региону.
У периоду од 2005.године до данас високошколске дипломе Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу је понело 114 студената – на студијским програмима Више, 1522 на основним струковним програмима, на академским – Факултету 606 студената и 184 на мастер програмима.
Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу, као приватна високошколска установа, у саставу је Универзитета „Унион-Никола Тесла“ Београд, где има професора емиритуса и проректора
Д.Видојковић, ЕКОполис