O nama

Skupština Grada Niša

Skupština Grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupštinu čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom Grada.

Skupština Grada je konstituisana izborom predsednika Skupštine i postavljenjem sekretara Skupštine. Skupština Grada Niša ima 61 odbornika. Sastav Skupštine Grada Niša možete videti ovde, a pitanja niškim odbornicima možete poslati preko sledećeg formulara.

Istorijat

Skupština Grada Niša

Foto: Vladimir Jovanović

Da li ste znali da je zgrada Skupštine Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, inicijalno projektovana kao Šegrtski dom- odnosno internat za 180 učenika sa svim pratećim uslovima za učenje i rad kao što su učionice, kancelarije, ali i prostor za menzu i prodavnicu.
Arhitektonsko je delo jednog od najpoznatijih niških arhitekata toga doba Aleksandra Medvedeva (1900-1984). Projektovana je po nalogu Ministarstva socijalne politike Kraljevine Jugoslavije( i to nije slučajno jer je u to vreme na čelu Ministarstva bio Dragiša Cvetković) a počelo sa sa izgradnjom neposredno pred II svetski rat (1938-1940).

U toku same gradnje projekat je morao biti prerađen i prilagođen novoj funkciji zgrade. Odustalo se o izgradnje internata več je zgrada na takvoj lokaciji određena za zgradu Gradskog poglavarstva. Do početka Drugog svetskog rata mogli su biti urađeni samo grubi radovi. Zgrada je završena 1948. i u nju se odmah uselio Gradski narodni odbor.

Iako je nakon II svetskog rata sa promenom namene i raznim parcijalnim rekonstrukcijama i nadograđivanjem uništen originalan koncept zgrade, inspirisan Mendelsonovim zaobljenim ugaonim objektima Medvedev joj je u startu dao na funkcionalnosti koja nije mogla biti poremećena ispravkama te ona i danas važi za jednu od najreprezentativnijih javnih objekata izgradjenih u Nišu u duhu Moderne.

Autor teksta: Vladimir Jovanović

Skupština Grada Niša

Foto: Vladimir Jovanović