О нама

Skupština Grada Niša

Скупштина Града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом Града.

Скупштина Града је конституисана избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине. Скупштина Града Ниша има 61 одборника. Састав Скупштине Града Ниша можете видети овде, a питања нишким одборницима можете послати преко следећег формулара.

Историјат

Skupština Grada Niša

Фото: Владимир Јовановић

Да ли сте знали да је зграда Скупштине Града Ниша у улици Николе Пашића 24, иницијално пројектована као Шегртски дом- односно интернат за 180 ученика са свим пратећим условима за учење и рад као што су учионице, канцеларије, али и простор за мензу и продавницу.
Архитектонско је дело једног од најпознатијих нишких архитеката тога доба Александра Медведева (1900-1984). Пројектована је по налогу Министарства социјалне политике Краљевине Југославије( и то није случајно јер је у то време на челу Министарства био Драгиша Цветковић) а почело са са изградњом непосредно пред ИИ светски рат (1938-1940).

У току саме градње пројекат је морао бити прерађен и прилагођен новој функцији зграде. Одустало се о изградње интерната веч је зграда на таквој локацији одређена за зграду Градског поглаварства. До почетка Другог светског рата могли су бити урађени само груби радови. Зграда је завршена 1948. и у њу се одмах уселио Градски народни одбор.

Иако је након ИИ светског рата са променом намене и разним парцијалним реконструкцијама и надограђивањем уништен оригиналан концепт зграде, инспирисан Менделсоновим заобљеним угаоним објектима Медведев јој је у старту дао на функционалности која није могла бити поремећена исправкама те она и данас важи за једну од најрепрезентативнијих јавних објеката изградјених у Нишу у духу Модерне.

Аутор текста: Владимир Јовановић

Skupština Grada Niša

Фото: Владимир Јовановић