EVALUACIJA PROJEKTA E-PARLAMENT

Published On: 24/10/2023

Danas su u Skupštini Grada Niša predsednik doc.dr Boban Džunić i sekretar Svetlana Kitić održali sastanak sa delegacijom Švajcarske agencije za saradnju zaduženom za eksterno sprovođenje revizije projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine- faza 3“.
Eksterna evaluacija ovog projekta sprovodi se kroz razgovore sa predstavnicima Narodne skupštine, sa predstavnicima lokalne samouprave gradova i opština, kao i sa saradnicima neposredno angažovanim na sprovođenju projekta. Cilj ovih razgovora je sagledavanje toka uvođenja E-parlamenta, procena rezultata, daljeg razvoja i unapređenja i sveukupne realizacije projekta.
„Skupština Grada Niša pokazala je posvećenost i aktivan pristup u sprovođenju projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“, a saradnja sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) je od samog početka konstruktivna i na visokom nivou. Iskustva i znanja sa kojima smo se do sada sreli u okviru ovog projekta, višestruko su značajna za poboljšanje čitavog procesa rada našeg lokalnog parlamenta“, istakao je predsednik Skupštine Grada Niša doc. dr Boban Džunić.