ETIČKI KODEKS FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE

Published On: 21/09/2022

Danas je u Skupštini Grada Niša, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština, održan Regionalni skup o Etičkom kodeksu funkcionera lokalne samouprave, na kojem je predstavljen ovaj dokument, kao i Vodič za primenu etičkog kodeksa, a u najavi su i obuke za funkcionere u vezi sa ovom temom.
Skup je otvorio predsednik Skupštine Grada Niša dr Boban Džunić koji je istakao da je Etički kodeks tema kojoj se opravdano pridaje veliki značaj, jer etika i integritet jesu u tesnoj vezi sa vladavinom prava i funkcionisanjem lokalnih samouprava u punom kapacitetu.

Predsednik je podsetio da je Skupština Grada Niša 2008. godine usvojila Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave, a danas je pred nama novi dokument, dopunjen i unapređen s obzirom na promene u ovoj oblasti.  Dakle, postoji kontinuitet i postoji spremnost da se na valjani način istaknu standardi neophodni za kvalitetno ostvarivanje javnih funkcija.
Stalna konferencije gradova i opština osmislila je i sprovodi niz aktivnosti kojima će gradovima i opštinama u pomoći u usvajanju i primeni etičkih načela, a ovakvi skupovi su prilika da se svim lokalnim jedinicama uputi poziv na usvajanje ovog važnog dokumenta.