E-parlament

Novi softver za veću efikasnost i transparentnost rada parlamentaraca.

Razvoj novih tehnologija i brža komunikacija sve više utiču i na rad javnih institucija. Izazov za parlament u savremenom okruženju nije samo da prati taj razvoj, već i da bude otvoren za veće učešće građana u svom radu Skupština Grada Niša prva je u Srbiji koja će koristiti verziju softvera za e-parlament prilagođenu radu niških parlamentaraca.

Parlament, kao jedna od najznačajnijih institucija u demokratskom društvu, postoji da bi služio građanima, zato je važno informacije o radu poslanika budu dostupne. E-parlament garantuje transparentnost i odgovornost rada parlamenata. Ovaj softver obezbeđuje emitovanje video i audio zapisa i omogućava jednostavnu pretragu dokumentacije o radu parlamenta, kako bi ona bila lakše dostupna građanima i medijima. Osim toga, zahvaljujući elektronskom glasanju, koje sprečava zloupotrebe, održavanje sednica odbora i plenarnih zasedanja postaje efikasnije.

Takođe, nestajanjem potrebe da se dokumentacija sa zasedanja štampa i dostavlja svakom odborniku pojedinačno, ostvaruju se značajne uštede. Procenjeno je da će Grad Niš, na ovaj način uštedeti 2-4 miliona dinara, za godinu dana.

Uz pomoć Vlade Švajcarske, tim UNDP-a pružio je pravnu podršku u prilagođavanju Poslovnika o radu Skupštine Grada Niša upotrebi e-parlamenta, Ukupna vrednost donacije, koja osim 78 tableta vrednih 11 000 dolara uključuje i prilagođeni softver, procenjena je na 150 000 dolara.

Skupština Grada Niša pokazala je posvećenost i aktivan pristup u sprovođenju projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“, a saradnja sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) je od samog početka konstruktivna i na visokom nivou. Iskustva i znanja sa kojima smo se do sada sreli u okviru ovog projekta, višestruko su značajna za poboljšanje čitavog procesa rada našeg lokalnog parlamenta. Zahvaljujući ovoj saradnji, između ostalog, kontinuirano unapređujemo odgovornost, efikasnost i transparentnost u našem radu. Praksa dobrih odnosa sa javnošću, sa medijima i građanima, kontinuirano je unapređivana, rad niškog parlamenta je transparentan, a građani pravovremeno i tačno informisani o svemu.

Ovaj projekat u svojoj osnovi sadrži sve postulate kojih će se Skupština Grada Niša u ovom mandatu u potpunosti upravljati: jačanje transparentnosti i poboljšanje efikasnosti uz smanjenje troškova. Projekat će u punom kapacitetu zaživeti kada Skupština Grada svoje sednice krene da održava u svojoj sali, što je uslovljeno tokom epidemije i tek tada ćemo videti njegove prave benefite.

Skupština Grada Niša spremna je da i u buduće posvećeno sarađujemo na sličnim projektima koji promovišu dobro upravljanje, koji će doprinositi izgradnji delotvornih, odgovornih i transparentnih institucija, projektima koji će osigurati odgovorno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima.

Poseta švajcarske delegacije