SAZIVAM 24. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 01/09/2022

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (''Službeni list Grada Niša'', broj 6/2017 – prečišćen tekst),

  SAZIVAM

24. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 9.9.2022. GODINE (petak)

SA POČETKOM U 09,00 SATI 

Za 24. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći: 

D N E V N I  R E D 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2022. GODINU

 1. PREDLOG ODLUKO PRISTUPANJU IZRADI SREDNJOROČNOG PLANA GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026.GODINE

 1. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI GRADA NIŠA  ZA PERIOD OD 2023DO 2037. GODINE

 1. PREDLOG ODLUKE O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA (REPUBLIKA SRBIJA) I METROPOLITENSKE OPŠTINE BALIKEŠIR (REPUBLIKA TURSKA)

 1. PREDLOG ODLUKE O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA (REPUBLIKA SRBIJA) I GRADA ISTOČNO SARAJEVO, REPUBLIKA BIH (REPUBLIKA SRPSKA)

 1. PREDLOG ODLUKE O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA (REPUBLIKA SRBIJA) I GRADA BIZERTE (REPUBLIKA TUNIS)

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA

 1. PREDLOG ODLUKE O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE ''TRŽNICA''-NIŠ

 1. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SIGURNE KUĆE ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA

 1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT CENTRA  ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA" NIŠ
 2. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.  

 
Predsednik dr Boban Džunić