САЗИВАМ 24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 01/09/2022

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 6/2017 – пречишћен текст),

  САЗИВАМ

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 9.9.2022. ГОДИНЕ (петак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ 

За 24. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКО ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026.ГОДИНЕ

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ ГРАДА НИША  ЗА ПЕРИОД ОД 2023ДО 2037. ГОДИНЕ

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И МЕТРОПОЛИТЕНСКЕ ОПШТИНЕ БАЛИКЕШИР (РЕПУБЛИКА ТУРСКА)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО, РЕПУБЛИКА БИХ (РЕПУБЛИКА СРПСКА)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА БИЗЕРТЕ (РЕПУБЛИКА ТУНИС)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ OДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА''-НИШ

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА  ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА" НИШ
 2. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.  

 
Председниk др Бобан Џунић