ODRŽANA 32. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 23/06/2023

Održana je 32. sednica Skupštine Grada Niša sa 21 tačkom na dnevnom redu.

Odbornici su usvojili Odluku o završnom računu budžeta Grada Niša za 2022. godinu i Odluku o izmenama odluke o budžetu Grada Niša za 2023. godinu.
Usvojeno je i Rešenje o izmeni rešenja o prestanku prava korišćenja sela Jasenovik na nepokretnosti – katastarskoj parceli broj 102/1 na mestu zvanom „Parkač“ – pašnjak u površini od 47,35,85 ha i sela Gornji Matejevac, na nepokretnosti – katastarskoj parceli broj 73 na mestu zvanom „Belin vrh“ – pašnjak u površini od 38,96,24 ha.
Takođe, usvojeni su planovi generalne regulacije područja GO Pantelej-treća faza zapad, lokaliteta Lalinske Pojate, područja GO Palilula – druga faza i planovi detaljne regulacije solarnih elektrana „Gramada“ i „Cernica“ na području GO Pantelej.
Odbornici su dali saglasnost na programe o izmenama programa poslovanja JP „Nišstan“ i JKP „Mediana“, kao i rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Niš.