ОДРЖАНА 32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 23/06/2023

Одржана је 32. седница Скупштине Града Ниша са 21 тачком на дневном реду.

Одборници су усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2022. годину и Одлуку о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину.
Усвојено је и Решење о измени решења о престанку права коришћења села Јасеновик на непокретности – катастарској парцели број 102/1 на месту званом „Паркач“ – пашњак у површини од 47,35,85 ха и села Горњи Матејевац, на непокретности – катастарској парцели број 73 на месту званом „Белин врх“ – пашњак у површини од 38,96,24 ха.
Такође, усвојени су планови генералне регулације подручја ГО Пантелеј-трећа фаза запад, локалитета Лалинске Појате, подручја ГО Палилула – друга фаза и планови детаљне регулације соларних електрана „Грамада“ и „Церница“ на подручју ГО Пантелеј.
Одборници су дали сагласност на програме о изменама програма пословања ЈП „Нишстан“ и ЈКП „Медиана“, као и решење о именовању директора Историјског архива Ниш.