У Скупштини града Ниша одржано јавно слушање о променама Устава Републике Србије у области правосуђа

Published On: 14/09/2021

Осмо јавно слушање о променама Устава у области правосуђа, у организацији Одбора за уставна питања и законодавство, одржано је у понедељак, 13. септембра у Скупштини Града Ниша.

Председница Одбора за уставна питања и законодавство Јелена Жарић Ковачевић захвалила се на присуству министарки правде Маји Поповић, председнику Скупштине Града Ниша др Бобану Џунићу, судији Уставног суда и члану Венецијанске комисије за Србију проф. др Владану Петрову, члановима Радне групе за израду акта о промени Устава Републике Србије, представницима судова, тужилаца, Друштва судија Србије и Адвокатске коморе у Нишу, као и представницима Правног факултета у Нишу и Правосудне академије.

Председница Одбора подсетила је учеснике јавног слушања о досадашњем току процеса промене Устава, указавши да је Одбор за уставна питања и законодавство на седници одржаној 6. септембра 2021. године, на предлог Радне групе за израду акта о промени Устава Републике Србије, утврдио текст акта о промени Устава Републике Србије и текст нацрта уставног закона за спровођење Амандмана I до XXX на Устав Републике Србије, који ће бити представљени и разматрани на овом и наредним јавним слушањима.

Обраћајући се присутнима, председник Скупштине Града Ниша др Бобан Џунић захвалио се на прилици да Скупштина буде домаћин овог скупа и могућности да се у директној размени мишљења, са свих релевантних аспеката, допринесе сагледавању ове значајне теме. Истакао је да данашњи скуп у Скупштини Града Ниша доказује посвећеност задацима и изазовима коју су пред Републиком Србијом и спремност, да поштујући све принципе модерног европског друштва, уреде институционалне оквире како неопходне предуслове о одлучивању о најважнијим правним питањима. „Сваки процес, а посебно процес промене најважнијег правног акта у држави, сложен је и одговоран посао, који подразумева активан приступ, како појединца, тако локалне самоуправе и државе“, навео је Џунић и додао да се само у сарадњи свих ових сегмената, на транспарентан начин може доћи до решења која су објективна, дугорочна и ефикасна.

 

Министарка правде Маја Поповић, као овлашћени представник предлагача, образложила је разлоге за промену Устава, у области правосуђа. „Предложене промене Устава предвиђене су као активност у Акционом плану за преговарачко поглавље 23, који је Влада Републике Србије усвојила 27. априла 2016. године и који је ревидиран 10. јула 2020. године и оне су најзначајнија реформа у области владавине права, која представља основну вредност сваког демократског друштва и један од приоритета политике Европске уније“, истакла је министарка. Она је нагласила да Република Србија посвећује велику пажњу испуњавању обавеза из Акционог плана за преговарачко поглавље 23, као и да се промене Устава спроводе у циљу унапређења квалитета правде, као и независности, непристрасности, стручности, одговорности и ефикасности правосуђа.

„Уколико до Уставних промена дође то ће свакако значити јачање владавине права и напредак Србије у једној важној области, а самим тим и боље оцене у процесу преговора за чланство у Европској унији. Зато очекујем да ће Европска Комисија ценити напоре које Србија улаже како би променила Уставне одредбе у правосуђу“ , рекла је министарка.

„Предвиђено је да Република Србија анализира постојеће одредбе Устава са становишта опште прихваћених европских и међународних стандарда, изражених кроз документа Европске уније, Уједињених нација, Савета Европе, посебно Венецијанске комисије, али и групе држава против корупције ГРЕЦО, потом Европске комисије за ефикасност правосуђа СЕПЕШ, Консултативног већа европских судија, Консултативног већа европских тужилаца и Европске мреже савета правосуђа“, навела је Поповић.

Министарка правде је навела да је промена Устава услов за испуњавање значајног броја препорука Групе држава против корупције ( ГРЕКО), чиме би се омогућило да Србија више не буде на листи глобално незадовољавајућих земаља у области спречавања корупције. Предложеним променама Устава биће искључено учешће политике у избору судија, председника судова, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца, што ће омогућити већу независност судија и већу самосталност тужилаца. Тиме ће Србија постати привлачнија за стране инвестиције, које ће посредно довести до повећања стандарда грађана“ нагласила је министарка.

Након дискусије, председница Одбора за уставна питања и законодавство Јелена Жарић Ковачевић захвалила се свим учесницима јавног слушања одржаног у Скупштина Града Ниша.