ODRŽANA 30. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Danas je održana 30. sednica Skupštine Grada Niša po hitnom sazivu radi donošenja Rešenja o prestanku prava korišćenja sela Jasenovik na nepokretnosti – katastarskoj parceli broj 102/1 na mestu zvanom „Pakrač“.....