20. седница Скупштине Града

На основу члана 74 и 75 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017), ХИТНО САЗИВАМ 20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША