Sreda 21.04. u 9 sati, sednica Korisničkog saveta javnih službi, Velika sala SG.

Sreda 21.04. u 9 sati, sednica Korisničkog saveta javnih službi, Velika sala SG.