Среда 21.04. у 8.30 сати, седница Одбора за именовање, сала 29. зграда ГУ.

Среда 21.04. у 8.30 сати, седница Одбора за именовање, сала 29. зграда ГУ.