Predsednik Skupštine Grada Niša dr Boban Džunić

Rođen je 23. februara 1968. godine u Nišu. Završio je Pravni fakultet i položio pravosudni ispit i specijalizaciju iz oblasti krivičnog prava (odbrana okrivljenih za izvršenje krivičnih dela). Zvanje doktora pravnih nauka iz Krivičnopravne uže naučne oblasti stekao je 2021. godine.

Radnu karijeru je otpočeo u preduzeću „Multikomerc“ DOO, koje je osnovao, a od 1998. godine radi kao advokat. Poseduje Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, kao i Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica.

Funkciju predsednika Gradske opštine Palilula obavljao je od 2012. do 2016. godine, a funkciju direktora Elektrodistribucije Niš od 2016. do 2017. godine. Bio je odbornik Skupštine Grada Niša u mandatu od 2016. do 2020. godine, a 2020. godine izabran je za predsednika Skupštine Grada Niša.

Jedan je od osnivača Srpske napredne stranke u Nišu 2008. godine.