POZIV ZA 37. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 08/02/2024

Poziv 37. sednica SG

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, broj 53/2023 – prečišćen tekst), 

SAZIVAM

37. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 14.2.2024. GODINE (sreda)

SA POČETKOM U 9,00 SATI 

Za 37. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći: 

D N E V N I  R E D

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 1. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA  U GRADU NIŠU ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE
 1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA
 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE MEŠOVITE NAMENE, NA PODRUČJU SEVERNO OD BULEVARA SV. PANTELEJMONA
 1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE U ULICI IVANA MILUTINOVIĆA NA K.P.BR. 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5 1812/6, 1812/7, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11, 1812/12, 1812/13, 1812/14, 1813, 1814/1, 1814/2, 1814/3 I 1815/4 KO NIŠ – BUBANJ
 1. PREDLOG ODLUKE O OBEZBEĐIVANJU JAVNOG OSVETLJENJA
 1. PREDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA OSNIVANJA SPORTSKOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 1. PREDLOG PROGRAMA SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2024. GODINU
 1. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE GRADA NIŠA U JAVNU SVOJINU REPBULIKE SRBIJE, NEPOSREDNOM POGODBOM I BEZ NAKNADE, U CILJU RASPOLAGANJA OBJEKTIMA I ZEMLJIŠTEM, U VLASNIŠTVU REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I REPUBLIKE SRBIJE, KOJE KORISTI INSTITUT ZA PREVENCIJU, LEČENJE I REHABILITACIJU REUMATSKIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI „NIŠKA BANJA“ NIŠKA BANJA
 1. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                                         Predsednik  doc. dr Boban Džun