ПОЗИВ ЗА 37. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 08/02/2024

Позив 37. седница СГ

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 53/2023 – пречишћен текст), 

САЗИВАМ

37. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.2.2024. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ 

За 37. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 36. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА  У ГРАДУ НИШУ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ, НА ПОДРУЧЈУ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У УЛИЦИ ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА НА К.П.БР. 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5 1812/6, 1812/7, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11, 1812/12, 1812/13, 1812/14, 1813, 1814/1, 1814/2, 1814/3 И 1815/4 КО НИШ – БУБАЊ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОСНИВАЊА СПОРТСКОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
 1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НИША У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПБУЛИКЕ СРБИЈЕ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И БЕЗ НАКНАДЕ, У ЦИЉУ РАСПОЛАГАЊА ОБЈЕКТИМА И ЗЕМЉИШТЕМ, У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈЕ КОРИСТИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РЕУМАТСКИХ И КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ „НИШКА БАЊА“ НИШКА БАЊА
 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                                         Председник  доц. др Бобан Џунић