POZIV ZA 36. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 21/12/2023

Poziv za 36. sednicu SGN

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (”Službeni list Grada Niša”, broj 53/2023 – prečišćen tekst), 

SAZIVAM

36. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 26.12.2023GODINE (utorak)

SA POČETKOM U 9,00 SATI 

Za 36. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći: 

D N E V N I  R E D

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 35SEDNICSKUPŠTINE GRADA NIŠA
 1. PREDLOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU
 2. PREDLOG ODLUKE O POSTUPKU DONOŠENJA I REALIZACIJE PROGRAMA MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I MERA POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE GRADA NIŠA
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O POKLONU LIKOVNOG UMETNIKA BRANISLAVE ĐORĐEVIĆ GRADU NIŠU
 4. PREDLOG ODLUKE O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE “TRŽNICA” – NIŠ
 5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP “TRŽNICA” NIŠ ZA 2023. GODINU
 6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE „TRŽNICA” NIŠ ZA 2024. GODINU
 7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE NIŠSTAN NIŠ ZA 2024. GODINU
 8. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA” NIŠ ZA 2024. GODINU
 9. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ZA 2024. GODINU
 10. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP OBJEDINJENA NAPLATA” NIŠ ZA 2024. GODINU
 11. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA” NIŠ ZA 2024. GODINU
 12. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „PARKING-SERVIS”-NIŠ ZA 2024. GODINU
 13. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ZA 2024. GODINU
 14. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „NAISSUS” NIŠ ZA 2024. GODINU
 15. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „GORICA” NIŠ ZA 2024. GODINU
 16. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ ZA 2024. GODINU
 17. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP GRADSKA TOPLANA” NIŠ ZA 2024. GODINU
 18. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2024. GODINU
 19. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2024. GODINU
 20. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2024. GODINU
 21. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2024. GODINU
 22. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENAMA STATUTA DEČIJEG KULTURNO OBRAZOVNO REKREATIVNOG CENTRA NIŠ
 23. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE DEČIJI OBRAZOVNO REKREATIVNI CENTAR NIŠ

25. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.                                                                                                                                                                                                                          Predsednik  dr Boban Džun