ПОЗИВ ЗА 36. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 21/12/2023

Позив за 36. седницу СГН

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 53/2023 – пречишћен текст), 

САЗИВАМ

36. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 26.12.2023ГОДИНЕ (уторак)

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ 

За 36. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35СЕДНИЦСКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И МЕРА ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОКЛОНУ ЛИКОВНОГ УМЕТНИКА БРАНИСЛАВЕ ЂОРЂЕВИЋ ГРАДУ НИШУ
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ “ТРЖНИЦА” – НИШ
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ТРЖНИЦА” НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈAВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ „ТРЖНИЦА” НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА” НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА” НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА” НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС”-НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС” НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА” НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈAВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА” НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2024. ГОДИНУ
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НИШ
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ОБРАЗОВНO РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР НИШ

25. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.                                                                                                                                                                                                                          Председник  др Бобан Џунић