POZIV ZA 32. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 17/06/2023

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, broj 53/2023 – prečišćen tekst),

 

SAZIVAM

32. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 22.6.2023GODINE (četvrtak)

SA POČETKOM U 09,00 SATI

 

Za 32. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći: 

D N E V N I  R E D

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

2.    PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2022. GODINU

3.    PREDLOG:

1)    ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2023. GODINU

2)    IZMENA KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRAVOBRANILAŠTVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA NIŠA, SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA NIŠA I KABINETA GRADONAČELNIKA ZA 2023. GODINU

4.    PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKIH UPRAVA GRADA NIŠA

5.    PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADA NIŠA (2023 – 2024.)

6.    PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

7.    PREDLOG REŠENJA O IZMENI REŠENJA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA JASENOVIK NA NEPOKRETNOSTI – KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 102/1 NA MESTU ZVANOM „PARKAČ“ – PAŠNJAK U POVRŠINI OD 47,35,85 HA I SELA GORNJI MATEJEVAC, NA NEPOKRETNOSTI – KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 73 NA MESTU ZVANOM „BELIN VRH“ – PAŠNJAK U POVRŠINI OD 38,96,24 HA

8.    PREDLOG PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ – TREĆA FAZA ZAPAD

9.    PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE LOKALITETA LALINSKE POJATE, NA PODRUČJU GO PALILULA

10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

11. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O REPROGRAMU DUGA „NIŠKE TELEVIZIJE“ DOO NIŠ

12. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA JP „NIŠSTAN“ NIŠ ZA 2023. GODINU

13. PREDLOG REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA MANIFESTACIJE FESTIVAL DRAME I POZORIŠTA „TEATAR NA RASKRŠĆU“

14. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NIŠA

15. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.