ПОЗИВ ЗА 32. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 17/06/2023

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 53/2023 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

32. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 22.6.2023ГОДИНЕ (четвртак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

 

За 32. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.    УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

2.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ

3.    ПРЕДЛОГ:

1)    ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

2)    ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА НИША, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА НИША И КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША

5.    ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДА НИША (2023 – 2024.)

6.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

7.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА СЕЛА ЈАСЕНОВИК НА НЕПОКРЕТНОСТИ – КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 102/1 НА МЕСТУ ЗВАНОМ „ПАРКАЧ“ – ПАШЊАК У ПОВРШИНИ ОД 47,35,85 ХА И СЕЛА ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, НА НЕПОКРЕТНОСТИ – КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 73 НА МЕСТУ ЗВАНОМ „БЕЛИН ВРХ“ – ПАШЊАК У ПОВРШИНИ ОД 38,96,24 ХА

8.    ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ТРЕЋА ФАЗА ЗАПАД

9.    ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА ЛАЛИНСКЕ ПОЈАТЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГО ПАЛИЛУЛА

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РЕПРОГРАМУ ДУГА „НИШКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ“ ДОО НИШ

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „НИШСТАН“ НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O OБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ФЕСТИВАЛ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА „ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ“

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.