OKTOBARSKI SUSRETI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Published On: 19/10/2023

Predsednik Skupštine Grada Niša dr Boban Džunić prisustvovao je danas svečanom otvaranju 28. Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti, koji se u organizaciji Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš održavaju 19-20. oktobra u Nišu, pod temom „Nadležnost, odgovornost, granice sistema“.
„Održavanje stručnog skupa ovog nivoa, donosi razmenu iskustava, znanja i zaključaka, što je od neprocenjivog značaja za oblast socijalne zaštite u našoj sredini, pre svega za oblast zaštite ranjivih kategorija. Nadležnost, odgovornost, granice sistema – tema je ovogodišnjeg skupa i upućuje na činjenicu da čitav sistem u ovoj oblasti treba da bude sa jasnim nadležnostima i odgovornostima i da se stalno unapređuje. Treba da znamo da briga o ranjivim kategorijama nije samo obaveza sistema, već i pitanje njegovih moralnih vrednosti“, istakao je ovom prilikom predsednik Skupštine Grada Niša dr Boban Džunić.