ОДРЖАНА 33. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 21/09/2023

Данас је одржана 33. седница Скупштине Града Ниша.

Усвојена је Одлука о изменама одлуке о буџету града Ниша за 2023. годину, Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији градских управа Града Ниша, као и Програм и изменама програма уређивања грађевинског земљишта и одравања комуналне инфраструктуре за 2023. годину.
Усвојене су одлуке које се тичу планова детаљних регулација соларне електране „Солнис“ на подрују ГО Црвени Крст, подручја ГО Палилула, ГО Црвени Крст, комплекса Електронске индустрије Ниш, соларне електране „Ловопромет 2“ на подручју ГО Црвени Крст.
Између осталог, усвојена је и одлука о преузимању обавеза ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша по пресуди Привредног суда, затим Програм о изменама програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2023. годину, Одлука о изменама одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша, а донето је и решење о постављењу заменика градског правобраниоца.