ODRŽANA 30. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Published On: 25/04/2023

Danas je održana 30. sednica Skupštine Grada Niša po hitnom sazivu radi donošenja Rešenja o prestanku prava korišćenja sela Jasenovik na nepokretnosti – katastarskoj parceli broj 102/1 na mestu zvanom „Pakrač“ – pašnjak u površini od 47,35,85 ha i sela Gornji Matejevac, na nepokretnosti –katastarskoj parceli broj 73 na mestu zvanom „Belin Vrh“ –pašnjak u površini od 38,96,24 ha.