ОДРЖАНА 29. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 23/03/2023

Данас је одржана 29. седница Скупштине Града Ниша на чијем се дневном реду нашло 17 тачака.

Одборници су, између осталог, усвојили

  • Шесте измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – прва фаза,
  • Одлуку о изради Плана детаљне регулације зоне мешовите намене, на подручју северно од Булевара св. Пантелејмона и Одлуку о изради плана детаљне регулације зоне мешовите намене, на подручју између улица Војводе Путника, Змаја од Ноћаја и Стевана Сремца.
  • Усвојена је Одлука о репрограму дуга „Нишке телевизије“ доо Ниш,
  • Одлука о одређивању максималне спратности објеката на територији Града Ниша у поступку озакоњења објеката и Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

На данашњој седници усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, а дата је и сагласност на Предлог одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за директора Историјског архива Ниш.
Одборници су донели Решење о именовању Тамаре Милић за вршиоца дужности директора ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, као и Решење о именовању Лидије Стефановић Николић за главног урбанисту Града Ниша.