RSS Novo na sajtu Grada Niša

O JUBILEJU I STATUSU ORGANIZACIJE IZVIĐAČA SA PREDSEDNIKOM DŽUNIĆEM

Predsednik Skupštine Grada Niša dr Boban Džunić, primio je delegaciju Saveza izviđača Grada Niša, koja ove godine obeležava 110 godina postojanja i uspešnog rada sa decom i omladinom. U razgovoru sa predsednikom Džunićem izviđači su istakli potrebu da se podrška ovoj organizaciji, osim projektnog finansiranja sagleda šire, imajući u vidu njenu društveno-vaspitnu ulogu i rad sa mladima tokom cele godine.
Starešina izviđača Grada Niša Stefan Anđelković i starešina odreda „Đuka Dinić“ Momir Jezdimirović upoznali su predsednika Džunića sa završnim aktivnostima na obeležavanju jubileja. U planu je da se u Prvoj niškoj gimnaziji “Stevan Sremac” postavi spomen-tabla i obeleži mesto gde je formirana prva izviđačka četa pre 110 godina i zasadi 110 stabala kao simbol sadržaja rada izviđačke organizacije u zaštiti i promociji životne sredine. Po rečima starešine niških izviđača, ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli, početkom decembra meseca, aktivnost i jubilej izviđačke organizacije, koja je nosilac brojnih priznanja i odlikovanja, nagrade Grada Niša „11.januar“, biće obeležena svečanom akademijom.
Ovog vikenda, izviđači će otpočeti sa realizacijom medijskog projekta “U korak s prirodom” koji je podržao Grad Niš. Cilj je da se snimi dokumentarni film o značaju boravka mladih u prirodi i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Skip to content