Konstituisana Ženska odbornička mreža Skupštine grada Niša

Published On: 05/10/2021

Na inicijativu predsednika Skupštine Grada Niša dr Bobana Džunića, danas je konstituisana Ženska odbornička mreža u novom sazivu Skupštine Grada Niša. Pristupanje ovoj mreži je dobrovoljno, bez obzira na stranačku pripadnost, a sve aktivnosti će biti na volonterskoj osnovi.
Dogovoreni su budući principi rada kao i osnovne smernice predstojećih aktivnosti.
Za koordinatorku Mreže izabrana je odbornica Milica Štrbo.
Po rečima predsednika Skupštine dr Bobana Džunića, cilj Mreže je aktivnije uključivanje žena u sve društvene tokove, učešće u javnom i političkom životu, poštovanje rodne ravnopravosti u svim aspektima života, suzbijanje nasilja nad ženama, širenje svesti o ženskoj solidarnosti, razmatranje pitanja obrazovanja, zdravlja i ekonomskog osnaživanja žena…
Aktivnosti Mreže odvijaće se u saradnji sa Ženskom parlamentarnom mrežom u Narodnoj skupštini Republike Srbije i saradnji sa mrežama u opštinama grada Niša i drugim lokalnim parlamentima, nevladinim i humanitarnim organizacijama.