Loading Events

Na osnovu člana 74 i 75 Poslovnika Skupštine Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, broj 6/2017),

HITNO SAZIVAM

30. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 25.4.2023. GODINE (utorak)

SA POČETKOM U 9,00 SATI

Go to Top