Loading Events

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ
10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 18.3.2021. ГОДИНЕ (четвртак)
СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 10. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД ЗОНЕ ОШТРА ЧУКА НА ПУТУ ГАБРОВАЦ – ВУКМАНОВО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2025. ГОДИНЕ

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ РАДА И РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НИШ

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ

24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021.ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

29. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ:

1) Весне Крстић за заменика Градског правобраниоца

2) Радмиле Миловановић за заменика Градског правобраниоца

3) Љубинке Рајковић за заменика Градског правобраниоца

4) Лидије Дончић за заменика Градског правобраниоца

5) Татјане Благојевић за заменика Градског правобраниоца

30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ У НИШУ

31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ

32. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О:

РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

33. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ:

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР I“ НИШ

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“ НИШ

34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

Седница ће се одржати у сали Официрског дома, Улица младих 28а.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

Председник
Бобан Џунић

Go to Top