Loading Events

Овде иде целокупни текст за опис!

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.  УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 1. СЕДНИЦЕ

2.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ

РАДА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“ НИШ ЗА 2021.

ГОДИНУ.

3.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ ЗА 2021.ГОДИНУ.

4.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ ЗА 2021.ГОДИНУ.

5.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ – СЕРВИС“ НИШ ЗА 2021.ГОДИНУ.

6.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2021.ГОДИНУ.

7.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ ЗА 2О21.ГОДИНУ.

8.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2020.ГОДИНУ.

9.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ  ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2020.ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – НИШ.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИНФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2020.ГОДИНУ.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЗА 2020.ГОДИНУ „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ И ЗАВРШНИ РАЧУН СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ.

19.  ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Go to Top