Loading Events

D N E V N I  R E D

1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. SEDNICE

2.    PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA  PROGRAM

RADA USTANOVE DEČIJE ODMARALIŠTE „DIVLJANA“ NIŠ ZA 2021.

GODINU.

3.    PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ ZA 2021.GODINU.

4.    PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „TRŽNICA“ NIŠ ZA 2021.GODINU.

5.    PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „PARKING – SERVIS“ NIŠ ZA 2021.GODINU.

6.    PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „MEDIANA“ NIŠ ZA 2021.GODINU.

7.    PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“ ZA 2O21.GODINU.

8.    PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2020.GODINU.

9.    PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2020.GODINU.

10. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2020.GODINU.

11. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU POZORIŠTE LUTAKA NIŠ ZA 2020.GODINU.

12. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2020.GODINU.

13. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NARODNOG MUZEJA NIŠ ZA 2020.GODINU.

14. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM  POSLOVANJEM ZA 2020.GODINU NARODNE BIBLIOTEKE „STEVAN SREMAC“ – NIŠ.

15. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NIŠKOG SINFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2020.GODINU.

16. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2020.GODINU „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ.

17. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ ZA 2020.GODINU.

18. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2020.GODINU I ZAVRŠNI RAČUN SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2020.GODINE.

19.  TEKUĆA PITANJA.

Go to Top