21. sednica Skupštine grada

Published On: 24/02/2022

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (”Službeni list Grada Niša”, broj 6/2017 – prečišćen tekst),

SAZIVAM  21. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 2.3.2022. GODINE (sreda)

SA POČETKOM U 09,00 SATI

Za 21. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:

        D N E V N I  R E D 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA:

 • Usvajanje zapisnika sa 19. sednice
 • Usvajanje zapisnika sa 20. sednice

 1. PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA JASENOVIK, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ
 2. PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SAMOSTALNOG JEDNOSTRANOG ODMORIŠTA „NIŠ 2“ (LEVO, KM 016+150)
 3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA ELEKTRONSKE INDUSTRIJE NIŠ
 4. PREDLOG ODLUKE O REFINANSIRANJU KREDITA GRADA NIŠA
 5. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANJU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU RADI EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU
 6. PREDLOG ODLUKE O PREUZIMANJU POTRAŽIVANJA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA IZ SUDSKIH SPOROVA PO OSNOVU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZVEDENIH RADOVA NA UREĐENJU LOKACIJA IZGRADNJOM KOMUNALNIH OBJEKATA SEKUNDARNE INFRASTRUKTURE
 7. PREDLOG ODLUKE O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 8. PREDLOG REŠENJA O PRIBAVLJANJU I OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI PUTEM RAZMENE U JAVNU SVOJINU GRADA NIŠA NEPOSREDNOM POGODBOM PO TRŽIŠNIM USLOVIMA
 9. PREDLOG REŠENJA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PIK NIŠ PD U STEČAJU
 10. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Predsednik

dr Boban Džunić