21. седница Скупштине града

Published On: 24/02/2022

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ  21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2.3.2022. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 21. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

        Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША:

 • Усвајање записника са 19. седнице
 • Усвајање записника са 20. седнице

 1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАСЕНОВИК, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
 2. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОСТАЛНОГ ЈЕДНОСТРАНОГ ОДМОРИШТА „НИШ 2“ (ЛЕВО, KM 016+150)
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ НИШ
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕФИНАНСИРАЊУ КРЕДИТА ГРАДА НИША
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ПОТРАЖИВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ИЗ СУДСКИХ СПОРОВА ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЛОКАЦИЈА ИЗГРАДЊОМ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА СЕКУНДАРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НИША НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПИК НИШ ПД У СТЕЧАЈУ
 10. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Председник

др Бобан Џунић