RSS Novo na sajtu Grada Niša

15. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (”Službeni list Grada Niša”, broj 6/2017 – prečišćen tekst),

 

SAZIVAM 15. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 25.8.2021. GODINE (sreda)

SA POČETKOM U 09,00 SATI

Za 15. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:

 

                            D N E V N I  R E D

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 3. PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA SIĆEVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA
 4. PREDLOG PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA RUJNIČKE REKE
 5. PREDLOG PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST – TREĆA FAZA – ZONA ULICA SARAJEVSKE I LOŽIONIČKE
 6. PREDLOG PLANA LOKACIJA ZA KIOSKE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 7. PREDLOG ODLUKE O IZRADI ČETVRTIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA – PRVA FAZA
 8. PREDLOG PROGRAMA O IZMENAMA PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
 9. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADA NIŠA ZA PERIOD 2021. – 2022. GODINE
 10. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ZA MLADE GRADA NIŠA ZA PERIOD 2021-2026. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NJENO SPROVOĐENJE
 11. PREDLOG ODLUKE O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBJEDINJENE NAPLATE ZA KOMUNALNO-STAMBENE USLUGE, KOJE PLAĆAJU JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU POZORIŠTA LUTAKA NIŠ
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ
 15. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ
 16. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR
 17. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ
 18. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA
 19. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NARODNOG POZORIŠTA NIŠ
 20. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NARODNE BIBLIOTEKE “STEVAN SREMAC” NIŠ
 21. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NARODNOG MUZEJA NIŠ
 22. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE „TRŽNICA“ NIŠ
 23. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP “TRŽNICA“ NIŠ ZA 2021. GODINU
 24. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „MEDIANA“ NIŠ ZA 2021. GODINU
 25. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP ”GRADSKA STAMBENA AGENCIJA” NIŠ O POKRIĆU GUBITAKA PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2020. GODINU
 26. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2020. GODINU
 27. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR ”ČAIR” ZA PERIOD:01.01.-31.12.2020. GODINE
 28. PREDLOG REŠENJA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE ”PČELICA”NIŠ ZA 2021. GODINU
 29. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2021. GODINU
 30. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA
 31. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA OSNOVNOJ ŠKOLI „BRANKO MILJKOVIĆ“ NIŠ, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
 32. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA OSNOVNOJ ŠKOLI „RADOJE DOMANOVIĆ“ NIŠ, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
 33. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE JKP „PARKING SERVIS“ NIŠ, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI: ZGRADA JAVNE GARAŽE U UL. SINĐELIĆEV TRG U NIŠU, I ZGRADA JAVNE GARAŽE U UL. VOJVODE TANKOSIĆA U NIŠU
 34. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA NIŠA ZA 2020. GODINU

 

 1. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

 

Predsednik

dr Boban Džunić

 

Skip to content