15. Седница Скупштине града Ниша

Published On: 20/08/2021

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ 15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 25.8.2021. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 15. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

                            Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 3. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СИЋЕВО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
 4. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РУЈНИЧКЕ РЕКЕ
 5. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ – ТРЕЋА ФАЗА – ЗОНА УЛИЦА САРАЈЕВСКЕ И ЛОЖИОНИЧКЕ
 6. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСКЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 7. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА – ПРВА ФАЗА
 8. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА O ИЗМЕНAМА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2021. – 2022. ГОДИНЕ
 10. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2021-2026. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 12. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ, КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ЈАВНА И ЈАВНО КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
 13. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
 14. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
 15. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
 16. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
 17. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
 18. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
 19. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
 20. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
 21. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
 22. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ „TРЖНИЦА“ НИШ
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ O ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ТРЖНИЦА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЧАИР“ ЗА ПЕРИОД:01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ПЧЕЛИЦА“НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
 31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ НИШ, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ НИШ, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НИШ, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ СЛЕДЕЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ: ЗГРАДА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ У УЛ. СИНЂЕЛИЋЕВ ТРГ У НИШУ, И ЗГРАДА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ У УЛ. ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА У НИШУ
 34. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

 

Председник

др Бобан Џунић