14. Sednica Skupštine grada Niša

Published On: 11/06/2021

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, broj 6/2017 – prečišćen tekst),

SAZIVAM  14. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 17.6.2021. GODINE (četvrtak)

SA POČETKOM U 09,00 SATI

Za 14. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA:

 • Usvajanje zapisnika sa 11. sednice
 • Usvajanje zapisnika sa 12. sednice
 • Usvajanje zapisnika sa 13. sednice

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2020. GODINU
 2. PREDLOG PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU
 3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA GORNJA STUDENA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA
 4. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE REZERVOARA ČETVRTE VISINSKE ZONE U HUMU
 5. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE „SOMBORSKA CENTAR“ U NIŠU
 6. PREDLOG ODLUKE O REGULISANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZAKUPACA POSLOVNOG PROSTORA NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD NIŠ, ODNOSNO NA KOME GRAD NIŠ IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA, A KOJI KORISTE ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE I DELATNOSTI TURISTIČKIH AGENCIJA, ZA PERIOD JUN – NOVEMBAR 2021. GODINE
 7. PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU UČEŠĆA JKP „GRADSKA TOPLANA“ NIŠ U PROJEKTU „REHABILITACIJA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA U SRBIJI, FAZA V“
 8. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020. GODINU USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA NIŠ
 9. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ ZA 2020. GODINU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ ZA 2020. GODINU
 10. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA OSNOVNOJ ŠKOLI „SRETEN MLADENOVIĆ – MIKA“ NIŠ, UL. ŠABAČKA BR. 20, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
 11. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA OSNOVNOJ ŠKOLI „IVO ANDRIĆ“ NIŠ, UL. BRANKA BJEGOVIĆA BB, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
 12. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA APOTEKARSKOJ USTANOVI NIŠ, BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA BR. 6, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
 13. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

 

Predsednik

dr Boban Džunić