14. Седница Скупштине града Ниша

Published On: 11/06/2021

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ  14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 17.6.2021. ГОДИНЕ (четвртак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 14. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША:

 • Усвајање записника са 11. седнице
 • Усвајање записника са 12. седнице
 • Усвајање записника са 13. седнице

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ
 2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОРЊА СТУДЕНА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА ЧЕТВРТЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ У ХУМУ
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СОМБОРСКА ЦЕНТАР“ У НИШУ
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕГУЛИСАЊУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗАКУПАЦА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД НИШ, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД НИШ ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА, А КОЈИ КОРИСТЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ И ДЕЛАТНОСТИ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА, ЗА ПЕРИОД ЈУН – НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ У ПРОЈЕКТУ „РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ, ФАЗА V“
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2020. ГОДИНУ УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРA ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЦЕНТРA ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВA КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ – МИКА“ НИШ, УЛ. ШАБАЧКА БР. 20, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВО АНДРИЋ“ НИШ, УЛ. БРАНКА БЈЕГОВИЋА ББ, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА АПОТЕКАРСКОЈ УСТАНОВИ НИШ, БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 6, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

 

Председник

др Бобан Џунић