ЗАВРШЕНА 31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 30/05/2023

На дневном реду 31. седнице Скупштине Града Ниша било је 59 тачака.

Одборници су, између осталог, усвојили

  • Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину,
  • Програм о измени програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину,
  • Одлуку о изради четвртих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025, као и
  • Програм о енергетској ефикасности Града Ниша за период 2023. до 2025. године.

Такође, усвојене су и одлуке о изради измена и допуна планова генералне регулације подручја градских општина Палилуле, Медијане, Црвеног Крста и подручја између улица Војводе Гојка и Бранка Радичевића.

Усвојене су одлуке о подизању Споменика Николи Тесли и Споменика пријатељству између града Шарм ел Шеика и Града Ниша.

Одборници Скупштине Града Ниша усвојили су измене и допуне Пословника о раду Скупштине Града Ниша које се односе на имплементацију електронског система у раду Скупштине, а дате су и сагласности на програме пословања јавних предузећа и програме рада и пословања установа чији је оснивач Град.