OДРЖАНА 36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

На 36. седници Скупштине Града Ниша одборници су, између осталог, усвојили Одлуку о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину, Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2024. годину,